Thanh toán

Quý khách hàng thanh toán qua các số tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thắng

Số tài khoản:  0451000379680 – Ngân hàng Vietcombank.

Số tài khoản : 105870206404 – Ngân hàng Viettinbank.

Số tài khoản: 2200205714459 – Ngân hàng Agribank.

Số tài khoản : 020089318670 – Ngân hàng saccombank.